DVD CD KARAOKE

 

 2 -  !

 

:

2

 

LG

SAMSUNG

 

CD KARAOKE LG :

LG 3.0.

LG 4.0.

LG 4.5.

LG 5.0.

 

DVD KARAOKE LG :

DVD LG 1.0.

DVD LG 2.0.

DVD LG 3.0.

DVD LG 4.0.

DVD LG 5.0.

LG

 

KARAOKE SAMSUNG :

DVD-OK SAMSUNG 1.0.

DVD-OK SAMSUNG 2.0.

 

KARAOKE SAMSUNG :

DVD-OK SAMSUNG 3.0.

DVD-OK SAMSUNG 4.0.

DVD-OK SAMSUNG 5.0.

 

KARAOKE SAMSUNG 2006:

DVD-OK SAMSUNG 6.0.

 

 

:

 

   SAMSUNG

DVD-OK 7s

(4000 )

 

 

 DVD SAMSUNG - 7.0. - 4000

  2007. SAMSUNG DVD- 7s 4000 !

 

!

 

DVD !

 

SAMSUNG , 7s !

 

- ,   SAMSUNG DVD-OK v.7s

 

!!!  DVD-OK SAMSUNG v.7s, !

 

DVD-OK SAMSUNG 7s   :

: DVD-K 420, DVD-K 450

 

:  1190

:   350

 

  :

DVD- +100 .

 

    (170 KB)                           

 

 

LG-KARAOKE SAMSUNG DVD-OK LG SAMSUNG , , .

 

                    E-mail: karaoke-cd@mail.ru

   LG SAMSUNG!  !   - -!  !  !